Timac Agro | PhysiomaX – Flyer

Timac Agro Nederland BV is, als onderdeel van de wereldwijd opererende Roullier groep, een specialist op het gebied van diervoeding, bodemverbetering en bemesting in de agrarische sector. Daarmee is Timac Agro actief in de plantaardige én dierlijke sector. De activiteiten van Timac Agro worden treffend samengevat in de slogan GROW, CARE and SHARE; als symboliek voor groei van planten, zorg voor dieren en het delen van kennis.

ReMarkAble verzorgt voor Timac Agro alle denkbare communicatie-issues, van concept tot creatie, van strategie tot marketing automation, zowel online als offline.

PhysiomaX is een wortelhaar stimulerende calcium. Op basis van jonge zeekalk, die in tegenstelling tot bovengronds gewonnen kalkmeststoffen (dolomiet), niet gecompacteerd en gefossiliseerd is en daarom nog rijk aan sporenelementen. PhysiomaX bevat plantbeschikbare calcium uitgerust met biostimulant Physio+ voor een verbeterde beworteling van gewassen. PhysiomaG bevat daarnaast eveneens magnesium. Méér wortels is méér groei: interessant voor o.a. melkveehouders (grasland) en akkerbouwers (w.o. aardappelen en uien).

ReMarkAble assisteerde met een aansprekende productflyer, die uiteraard ook via de website, E-Nieuwsbrieven, online advertising en social media wordt gedeeld.