PlantCoaching | SoilSisters – Video

PlantCoaching is een kleurrijke speler in het meststoffenveld. Na de introductie van de nieuwe (werk)woorden planticiperen en soilsation verraste PlantCoaching met SoilSisters de markt met een originele video, waarin op een originele manier de voordelen van PlantCoaching bladmeststoffen onder de aandacht worden gebracht.