LedsGrowCrops.com – Website

LEDS worden meer en meer toegepast in de glastuinbouwsector, onder andere vanwege:

  • de hoge efficiency in lichtopbrengst
  • de langere levensduur
  • lage warmteontwikkeling
  • gewasspecifieke lichtrecepten

Dit leidt tot jaarrond meer opbrengst en gewassen van dezelfde constante kwaliteit. Lohuis Lighting levert LED-armaturen speciaal voor de tuinbouw en adviseert glastuinders hoe de teelt optimaal met LEDS kan worden belicht.

Voor Lohuis Lighting bouwde ReMarkAble de themawebsite Ledsgrowcrops.com. ReMarkAble Marketing Automation is in de website geïntegreerd om o.a. e-nieuwsbrieven te verzenden, het effect van communicatieuitingen te meten, leads te genereren en gemaakte afspraken en gesloten deals te kunnen registreren.