Leds Grow Crops – Productflyer

LEDS worden meer en meer toegepast in de glastuinbouwsector, onder andere vanwege:

  • de hoge efficiency in lichtopbrengst
  • de langere levensduur
  • lage warmteontwikkeling
  • gewasspecifieke lichtrecepten

Dit leidt tot jaarrond meer opbrengst en gewassen van dezelfde constante kwaliteit. Lohuis Lighting levert LED-armaturen speciaal voor de tuinbouw en adviseert glastuinders hoe de teelt optimaal met LEDS kan worden belicht.