Cumela – Folder

Ruim 3.000 bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. CUMELA Nederland is hun brancheorganisatie.

Cumelabedrijven zijn de belangrijkste werkgevers en makers van het buitengebied en daarmee belangrijke gesprekspartners voor lokale, provinciale en landelijke overheden.

Ten tijde van de Provinciale Statenverkiezing vervaardigde ReMarkAble voor CUMELA een ‘verkiezingspamflet’ met 4 adviezen om op provinciaal niveau ruimte te maken voor lokale CUMELA ondernemers.

ReMarkAble verzorgde eveneens een workshop voor CUMELA leden over public relations en de inzet van social media.