Knowledge-is-power

Agrarisch Nederland gaat aan onwetendheid ten onder

Raak boeren en tuinders in het hart: kies voor de BBB-aanpak

Het kan verkeren. De Nederlandse land- en tuinbouw bevindt zich op het zoveelste kruispunt. De strijd om de kostbare landbouwgrond is in volle gang, al dan niet deugdelijk onderbouwd met (stikstof)modellen.

Kenmerkend is de onwetendheid bij beleidsmakers over de werkelijke gang van zaken bij en economische betekenis van agrarische bedrijven in Nederland. Dat Nederland wereldwijd tot de schoonste en innovatiefste voedselproducerende landen behoort met de laagste footprint, terwijl de sector bovendien het alom gewaardeerde landschap onderhoudt, wordt achteloos opzijgeschoven.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met één van onze opmerkelijke specialisten:Deel dit artikel