Agrarisch Nederland gaat aan onwetendheid ten onder

Knowledge-is-power

Raak boeren en tuinders in het hart: kies voor de BBB-aanpak

Het kan verkeren. De Nederlandse land- en tuinbouw bevindt zich op het zoveelste kruispunt. De strijd om de kostbare landbouwgrond is in volle gang, al dan niet deugdelijk onderbouwd met (stikstof)modellen.

Kenmerkend is de onwetendheid bij beleidsmakers over de werkelijke gang van zaken bij en economische betekenis van agrarische bedrijven in Nederland. Dat Nederland wereldwijd tot de schoonste en innovatiefste voedselproducerende landen behoort met de laagste footprint, terwijl de sector bovendien het alom gewaardeerde landschap onderhoudt, wordt achteloos opzijgeschoven.

Door de ‘schuldvraag’ bij een relatief kleine populatie te leggen, denken beleidsmakers slim ruimte te kunnen maken voor maatschappelijk geaccepteerde behoeften als woningen, bewegingsvrijheid (méér asfalt) en wensnatuur. Nederland maakt zich hiermee in toenemende mate afhankelijk van het buitenland voor voedsel en energie; twee primaire levensbehoeften.

Welke impact dat heeft op boeren, tuinders en vissers laat zich eenvoudig raden, zoals uit een recent onderzoek van Volkskrant in samenwerking met I&O Research bleek:

Vertrouwen boeren in Nederlandse overheid volledig verdampt

Nederlandse boeren hebben hun geloof in de overheid volledig verloren. Van de veehouders zegt slechts 2 procent nog vrij veel vertrouwen te hebben in de overheid, 70 procent heeft geen vertrouwen meer. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou 68 procent van de veehouders op de BoerBurgerBeweging (BBB) stemmen en daarmee het CDA (4 procent) wegvagen als boerenpartij.

Weinig vertrouwen Boeren in de overheid
Bron: 21/10/21 Volkskrant & I&O Research

BoerBurgerBeweging (BBB) raakt bij boeren en tuinders klaarblijkelijk wél de juiste toon. Gevoed door mensen uit de agrarische praktijk geeft BBB een stem aan en voor het platteland in de Tweede Kamer. BBB vertegenwoordigt hiermee overigens niet alleen de boeren, maar ook de miljoenen burgers die op het platteland wonen. Buiten de 50.000 primaire agrarische bedrijven zijn er pakweg 500.000 mensen werkzaam in de periferie. ReMarkAble gaf, naast boegbeeld Caroline van der Plas, met mede-BBB-oprichters Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer inhoud aan deze succesvolle positionering. Het resultaat: een kamerzetel tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart jl.

ReMarkAble communiceren
In het ruim 25-jarig bestaan van ReMarkAble hebben we de communicatie voor boeren en tuinders eveneens zien veranderen. We kennen nog het print tijdperk waarin Boerderij en later Nieuwe Oogst de dienst uitmaakten. Anno 2021 zijn de communicatiemogelijkheden eindeloos. Vakbladen, direct marketing en vakbeurzen bestaan nog steeds, maar zijn aangevuld met websites, apps, E-Nieuwsbrieven, social media, display advertising, retargeting etc. De full-service dienstverlening van ReMarkAble nam hiermee gelijke tred. Klanten van ReMarkAble worden op basis van tientallen jaren ervaring wegwijs gemaakt in de veelheid van communicatiemogelijkheden.

Met de groei van kanalen rees eveneens de vraag naar communicatiespecialisten bij veel agrarische bedrijven in de periferie. In het verleden waren deze communicatiespecialisten voor het merendeel afkomstig uit de agrarische sector. Ze hadden een agrarische opleiding genoten of waren woonachtig op een agrarisch bedrijf. Anno 2021 is dit allerminst vanzelfsprekend.

Toeleveranciers en verwerkers voor boeren, tuinders en loonwerkers nemen hiermee soms onverantwoorde risico’s. Door een gebrek aan feitelijke kennis van de sector en een mismatch met de cultuur worden verkeerde keuzes gemaakt qua boodschap en kanaalkeuzes en vervreemden bedrijven zich in toenemende mate van hun klanten. Boeren en leveranciers (of afnemers) begrijpen elkaar steeds minder. Digitale kanalen creëren hierbij meer afstand, het persoonlijke contact vervaagt. Telefonisch, interactief contact wordt meer uitzondering dan regel. Een overeenkomst met het afnemende vertrouwen in de overheid ligt in het verschiet.

Communiceren in de agrarische sector is een vak, in de wetenschap dat geen boer of tuinder dezelfde is. Dat veehouderij een verzamelnaam is voor deelsectoren als rundvee-, varkens-, pluimvee, geiten- en kalverhouderij, met daarbinnen ook weer tal van subdoelgroepen. Dat gewasbeschermingsmiddelen niet giftig zijn mits in de juiste dosering toegepast en dat de teler in zijn ‘gereedschapskist’ beschikt over bijv. fungiciden, herbiciden, insecticiden, nematiciden en biostimulanten.

Wil je als toeleverancier of afnemer verbonden blijven met boeren en tuinders? Doe dan zaken met een gespecialiseerd communicatiebureau. ReMarkAble koppelt kennis van de markt en cultuur aan creatieve, meetbare oplossingen die boeren en tuinders raken.

Communicatie die verbindt omdat ReMarkAble communicatie wél de juiste snaar raakt: BE GOOD, TELL IT, GET PERSONAL, SELL IT. Onderdeel van deze dienstverlening is de werving, selectie én training van agri-professionals. Dat voorkomt veel ellende.

Met het succes van BBB toont ReMarkAble aan dat niets onmogelijk is. Gelooft u in de kracht van kennis? Durft u een gesprek aan? Wij nodigen u, op zijn Sallands, uit voor een kop koffie mét Deventer Koek!