KMWP – Duurzaamheidsrapport

Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder is een groot-landbouwbedrijf ten Noorden van de stad Goes, Zeeland. Op ruim 1.400 hectare telen zij graan, consumptie- en pootaardappelen, uien, suikerbieten en luzerne. Ons areaal bestaat hiernaast uit in totaal 500 hectare verpachte grond, mossel- en oesterpercelen, weilanden, wegen, water en natuurgebieden.

Het duurzaamheidsverslag is een nulmeting met kengetallen over 2016 en 2017. ReMarkAble maakte het ontwerp, redigeerde de tekst en verzorgde de opmaak.

Meer informatie: kmwp.nl