FRUITVOORUIT – Website

Fruittelers zorgen voor een gezond product en aantrekkelijk landschap. Ze telen met respect voor de natuur en zijn gastvrij voor mens en dier. Telers en ketenpartijen acteren voortdurend op de uitdagingen die de samenleving van hen vraagt. Waardering voor het product én voor alle inspanningen van de fruittelers is daarin noodzakelijk. Dat lukt als er richting en ruchtbaarheid wordt gegeven aan vernieuwing en betrokken partners in samenhang werken om dit te bereiken. Op naar een Nederlandse fruitteelt met toekomst, en daarom: FRUITVOORUIT.NL

ReMarkAble bouwde een hybride website: een combinatie van een publieke WordPress website met maatwerk applicaties in hetzelfde ontwerp geïntegreerd voor campagnes en factsheets. Veilig en met praktische workflows en attentie-mails voor aangesloten partners.