Agriant – Advertising

Sinds 5 februari 2018 kunnen plantaardige telers in Noordoost-Nederland voor meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaaigoed terecht bij Agriant.

Agriant is een nieuwe bedrijfsnaam, als uitvloeisel van een overname door CZAV van de ForFarmers vestiging in Emmen. Een naam die uiteraard gesetteld dient te worden.