Zorgeloos 2019

De dagen in de aanloop naar de jaarwisseling staan traditioneel bol van terugblikken en lijstjes. Het ordent onze gedachten, onderscheidt hoofd- van bijzaken en geeft ons inspiratie voor een nieuw jaar. Wat maakt het dat we deze dagen zo koesteren?

Kenmerkend voor de feestdagen is persoonlijk contact. Met familie vanzelfsprekend, maar ook met vrienden, buren en relaties; mensen die ons lief zijn. Meer dan de mooiste cadeaus van Sint of onder de kerstboom geeft menselijk contact verdieping, inspiratie en voldoening. Oprechte interesse en vertrouwen zijn hierbij doorslaggevend; niet alleen privé, maar ook in zakelijk opzicht.

Dat wederzijds vertrouwen niet vanzelfsprekend is, leert een terugblik op het afgelopen jaar, waarin de media, aangewakkerd door Trumpiaanse invloeden, regelmatig beschuldigd werd van nepnieuws en vooringenomen standpunten. In een polariserende maatschappij herkennen veel burgers zich niet in de, in hun ogen eenzijdige berichtgeving. In de agrarische sector is deze teneur eveneens zichtbaar. Boeren en tuinders voelen zich geïntimideerd door berichten in de media, waarin misstanden over milieu, diervriendelijkheid en voedselveiligheid, niet gehinderd door enige kennis van zaken, in de schoenen van agrariërs worden geschoven. Veel berichten geven blijk van een grote afstand tussen burger en boer; de betrokken journalisten zijn nooit in een stal, schuur of kas geweest.

Als communicatiebureau dien je continu alert te zijn op wat er speelt in de samenleving. Toegegeven: commerciële communicatie is niet zelden gespeend van enige overdrijving en bevat vaak een knipoog. Het mag echter nooit ten koste gaan van geloofwaardigheid. Een gegeven waar de zorgverzekeraars in de maand december de nodige moeite mee hebben, zo blijkt ieder jaar opnieuw. In het eindejaar offensief van reclame-uitingen kreeg je bij het kijken van de Promovendum commercial bijkans het idee dat je de wereld van de ondergang gaat redden. De oplossing in kwestie: een zorgverzekering… Mag ik een teiltje?

Vertrouwen kan enkel groeien door oprecht interesse te tonen in elkaar, privé en zakelijk. Dat lukt niet vanachter een smartphone, toetsenbord of vanuit een ivoren toren. Zoek elkaar op, maak contact en zie, luister, proef, ervaar wat iemand werkelijk drijft; wat zijn of haar passie is. Persoonlijk contact verrijkt je in vele opzichten; het schept begrip, geeft inzicht en biedt nieuwe perspectieven.

Persoonlijk contact brengt je samen verder: bijvoorbeeld als je om zorg verlegen bent. En één ding is zeker: je brengt de kerstdagen eind 2019 niet in eenzaamheid door.

Deel dit artikel