Verkiezingsuitslag – Kop en munt

U kent ongetwijfeld de uitdrukking ‘Het is een dubbeltje op zijn kant.’ Goed vertaald: het is onzeker hoe iets zal aflopen. Hier dient zich hier een interessante vergelijking aan als we kijken naar het wankele evenwicht tussen economie en natuur. De vraag is of de kop of munt naar één zijde moet vallen. Beter rollen kop en munt in balans, gedragen door een brede rand, door naar de toekomst.

Nederland kent een sterke economie, gebouwd op een innovatieve handelsgeest. De agro- en foodsector is hiervan een sprekend voorbeeld, getuige de imposante exportwaarde van 90 miljard euro op jaarbasis; een duidelijk exponent van de munt zijde. De agro- en foodsector staat borg voor veel werkgelegenheid, veilig en gezond voedsel en het beheer van het buitengebied.

Anderzijds, aan de kopkant, leven we met 18 miljoen mensen op een klein stukje land. 18 miljoen mensen met evenzoveel meningen. Gevoed door afkomst, onderwijs en media vormen deze 18 miljoen mensen zich een opinie over de wijze waarop de omgeving ingericht dient te worden. Natuur, klimaat, duurzaamheid en diervriendelijkheid zijn populaire mantra’s. Partijen die deze items uitvergroten kunnen op veel bijval rekenen.

Onderwerpen uit hun verband getrokken

In de jacht op ‘stemvee’ worden, vooral in de aanloop naar verkiezingen, onderwerpen niet zelden uit hun verband getrokken. Er wordt gegoocheld met cijfers over de watervoetafdruk, de ecologische voetafdruk en de CO2-voetafdruk. In veel gevallen komt de agrarische sector er bekaaid af, teneinde de argumentatie om minder of helemaal geen vlees meer te eten te onderbouwen. Deze cijfers vinden gretig aftrek bij de media, incluis NOS, zonder de feiten te controleren.

‘Cherry picking’

In agrarische kringen wordt met afgrijzen gereageerd op deze ‘cherry picking’, waarbij feiten op een alternatieve wijze worden verpakt. De sector reageert standaard defensief. Reacties uit de sector worden door de media niet of nauwelijks opgepakt. Het is ‘mosterd na de maaltijd’, want er dient weer gescoord te worden met een ander populair standpunt.

Het brengt ons bij de vraag of de belangenbehartiging van de land- en tuinbouw op deze traditionele wijze standhoudt. Het is opvallend dat de Stichting Agrifacts (Staf) in de huidige tijdgeest meer impact heeft. Instanties die op een oneigenlijke manier onderzoekscijfers presenteren worden juridisch aangepakt. Een aanpak die werkt, getuige meerdere rectificaties die instanties als het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving, Vitens en True Food Price Coalition recentelijk hebben gemaakt. Belangrijker nog: Staf voorkomt als waakhond voor het verspreiden van fabeltjes, die kiezers op het verkeerde been zetten.

Voer een eerlijke discussie

(Overheids)beleid dient op de juiste gronden gebaseerd te zijn, waarin oog is voor de humane (kop) én economische (munt) zijde. Dit betekent geenszins een vrijbrief voor de agrarische sector om ongebreideld te groeien, zonder aandacht voor plant, dier en milieu. Boeren en tuinders weten als geen ander dat alleen door goed voor de grond en dieren te zorgen een ‘license to produce’ wordt verkregen. Voer een eerlijke discussie met begrip voor elkaars standpunten. Stop de polarisatie, waardoor het ‘dubbeltje’ omvalt en abrupt tot stilstand komt. Houd kop en munt met elkaar in balans. Alleen zo komen we samen vooruit.

Deel dit artikel