ROBINBRITSTRA201900814004-LR-1200x675

ReMarkAble maakt opmerkelijke BoerBurgerBeweging

ReMarkAble is een communicatiebureau dat garant staat voor opmerkelijke communicatie. Dat is al ruim 23 jaar een gegeven, getuige de trouwe klantenkring die we dagelijks met passie bedienen. Ons betrokkenheid met het wel en wee in de agrarische sector is groot. Zonder boeren, tuinders, vissers en jagers geen voedsel!

Insiders zal het daarom niet verbazen dat ReMarkAble samen met Caroline van der Plas het initiatief heeft genomen een BoerBurgerBeweging te starten met als doel een eerlijk verhaal over voedselproductie ‘in the picture’ te zetten.

Anno 2019 zijn pakweg 50.000 boeren en tuinders in Nederland dagelijks in de weer om gezonde, veilige en duurzame kwaliteitsproducten te maken. Dit vergt een zorgvuldige behandeling van grond, planten en dieren. Gezien de exportwaarde van de agrarische sector, die jaarlijks meer dan 90 miljard omvat, is duidelijk dat Nederlandse boeren en tuinders dit goed kunnen. Onze producten worden wereldwijd gewaardeerd op basis van onberispelijke kwaliteit en ketengaranties.

In schril contrast met de waardering in het buitenland staat in Nederland de agrarische sector regelmatig in het beklaagdenbankje. Veelal onterecht, aangezien de onderbouwing van kritiek vaak rammelt of op tendentieuze berichtgeving is gebaseerd. Boeren en tuinders in Nederland zijn goed in hun vak, maar slagen er niet goed in dit onder woorden te brengen, duidelijk te vertellen of zich voldoende met burgers te verbinden.

Met BoerBurgerBeweging wordt op een vernieuwende wijze het contact met burgers hersteld, wederzijds begrip gekweekt en wordt de verbinding tussen het buitengebied en de burger versterkt. Concreet betekent dit op korte termijn het uitbrengen van het BoerBurgerBoek (lancering op Wereldvoedseldag: 16 oktober 2019) en het voornemen om op 17 maart 2021 deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Meer informatie: www.boerburgerbeweging.nl

ReMarkAble ondersteunt vanuit haar expertise en betrokkenheid BoerBurgerBeweging volop. Om misverstanden te voorkomen zal BoerBurgerBeweging in een aparte organisatievorm ingericht worden. De werkwijze van ReMarkAble communicatie blijft ongewijzigd: opmerkelijke communicatie voor en door onze klanten vanuit de visie BE GOOD, TELL IT AND GET PERSONAL.

Deel dit artikel