Mag het een droontje minder zijn?

Het gebruik van drones bij de promotie van bedrijven en producten neemt fors toe. Wat voorheen het vakgebied van specialisten was, is nu door lagere aanschafprijzen van drones ook voor de consument interessant.

Het gebruik van drones in de agrarische sector is voor de hand liggend; voor precisielandbouw- én promotietoepassingen. Gesitueerd in het buitengebied heeft de dronegebruiker volop de ruimte om mooie vogelvlucht beelden te maken. De gebouwen en werkende machines in het veld lenen zich bovendien voor prachtige beelden. Prima voor een goede setting, c.q. een sfeerimpressie van de locatie.

Veel promo-video’s gaan helaas niet verder. Verdieping van het onderwerp of nadere toelichting ontbreekt veelal. En dat is jammer. Want een sfeerplaatje is leuk, maar de kijker is met name geïnteresseerd in ‘what’s in it for me’. Nu lijkt het wel een ‘me-too’ show. ‘Kijk, ik heb ook een drone!’

ReMarkAble verzorgt voor haar klanten video’s en ja, ook wij zijn niet vies van het gebruik van een drone. Het gebruik dient echter functioneel te zijn en niet het beeld van de video te domineren.

Dus, mag het een droontje minder zijn?

Deel dit artikel