Kringloopcommunicatie

Zaterdag 8 september jl. presenteerde Carola Schouten haar landbouwvisie met als thema ‘kringlooplandbouw’. Met deze visie respecteert Schouten een boerenwijsheid, dat van oudsher een duurzaam gebruik van grond en grondstoffen centraal stelt. Mest wordt op het eigen bedrijf aangewend. Restproducten van planten en voedsel worden aan de dieren gevoerd; een gesloten kringloop.

Een parallel met agro- en foodcommunicatie is snel gelegd. In het communicatievak zijn, evenals in de land- en tuinbouw, nieuwe (online)technieken geïntroduceerd om de communicatie met klanten te optimaliseren. Websites, social media, e-commerce en marketing automation leveren elk hun bijdrage. Effectieve communicatie in de agro- en foodsector valt of staat uiteindelijk met persoonlijke interactie. Een gesprek van mens tot mens, waarbij, in de regel, significante investeringen ter sprake komen.

Om dit persoonlijke contact tot stand te brengen zijn nieuwe technieken behulpzaam. Eenmaal aan tafel van de boer of tuinder weet menig deskundig adviseur een koopsignaal om te zetten in verkoop. Verkoop die op haar beurt resulteert in klantervaringen en feedback naar de leverancier om het product verder te verbeteren, inspelend op nieuwe behoeften. Hiermee is de communicatiecirkel rond.

ReMarkAble hanteert al jaren de slogan ‘BE GOOD, TELL IT andGET PERSONAL’. Aangevuld met SELL IT en FEED BACK is ReMarkAble uw ideale kringloopcommunicatiepartner!

Deel dit artikel