ReMarkAble_Visual_Blog_jan22

GA UIT VAN EIGEN KRACHT

Het nieuwe normaal: leads generen en opvolgen in eigen beheer

Boeren en tuinders halen in toenemende mate hun inkomen uit een diversiteit aan activiteiten. De oorspronkelijke functie, productie van voedsel in de vorm van tarwe, aardappelen, bieten, melk, vlees, eieren etc. blijft evident, maar wordt aangevuld met agro-toerisme, natuurbeheer, zorgfuncties en activiteiten die geen specifieke agrarische link hebben, zoals energieproductie met zonnepanelen of windmolens. Puur en alleen landbouwproductie komt nog maar bij de helft van de bedrijven voor, terwijl dat in 1995 nog op 78 procent van de bedrijven het geval was.

De wereld verandert snel en dat heeft consequenties voor het informatiegedrag van agrariërs. Boeren en tuinders zijn anno 2022 meer dan voedselproducent alleen; ze schaken op meerdere borden en kiezen de informatiekanalen die daarbij passen. Traditionele bronnen als agrarische vakmedia, beurzen en erfbetreders spelen weliswaar nog een belangrijke rol, maar worden meer en meer vervangen door social media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter), chatprogramma’s (WhatsApp) en het bezoek van websites van relevante (nieuwe) leveranciers en afnemers. ‘Google is your friend!’ Om uw relaties in de agrarische sector ook in de toekomst te blijven bereiken is het cruciaal dat de online communicatie van uw bedrijf optimaal is ingericht.

Kennispartnership
Agrarische uitgevers hebben met het aanbieden van kennispartnerships slim ingespeeld op de gebrekkige online presentatie van bedrijven.

Nieuws van agri-business bedrijven wordt geplaatst via de kanalen van de desbetreffende uitgever. Hiermee wordt een deel van de informatiebehoefte afgevangen: respons landt in een vriendelijke omgeving op de website van de uitgever. Uitgevers optimaliseren hiermee hun eigen database. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Kennispartners zorgen voor aantrekkelijke content, waarvoor de partners notabene zelf betalen, terwijl de uitgever de profielen van de reagerende boeren en tuinders verrijkt. Nuttige informatie die uitgevers vervolgens opnieuw commercieel inzetten (= verkopen). Kennispartnerships worden bovendien gecombineerd met andere uitgeefproducten van dezelfde uitgever. Verkoop technisch slim natuurlijk, maar van een onafhankelijke mediakeuze is absoluut geen sprake.

Ga uit van eigen kracht
Voor agribusiness bedrijven is een kennispartnership met een agrarische uitgever een uitkomst als de eigen website ‘rammelt’, maar feitelijk is het ‘het paard achter de wagen spannen’. De échte oplossing is een kwaliteitsverbetering van uw eigen website in combinatie met pro-actieve zichtbaarheid via e-nieuwsbrieven, socials en (Google) display advertising. Doelgericht, betaalbaar, in eigen beheer en tegemoetkomend aan nieuwe informatiebehoeftes van agrarische ondernemers.

Bouw uw eigen klantenbestand op
Door het inpassen van ‘call-to-action’ elementen (in het oog springende buttons) in uw website verrijkt u uw database in eigen beheer, zonder hiervoor apart met agrarische uitgevers te hoeven afrekenen. Gecombineerd met marketing automation, waarin de follow-up van aanvragen volledig geautomatiseerd verloopt, bent u volledig ‘in control’. U bespaart tijd, weet exact wie er op welk moment interesse heeft in uw aanbod en u zet uw verkoopcapaciteit gericht in op deze verkoopkansen (leads). Het gevolg: méér business, méér omzet, méér rendement.

ReMarkAble beschikt over meer dan 25 jaar ervaring in agro en food communicatie. We zorgen ervoor dat uw website voor u werkt, halen relevante content op uit uw organisatie en bij uw relaties en benaderen namens u actief én periodiek relevante bestaande én nieuwe doelgroepen met aansprekende HERO, HUB en HELP-content. Samen bepalen we wat uw bedrijf uniek maakt (HERO) en hoe we dit in combinatie met ‘nice to know’ (HUB) en ‘need to know’ (HELP) informatie opmerkelijk onder de aandacht brengen van relaties.

Zijn kennispartnerships dan helemaal niet meer relevant? Integendeel. Kennispartnerships met agrarische uitgevers blijven interessant om uw kennis te delen (sharen) en het bezoek aan uw website aan te jagen. Ze ondersteunen uw zichtbaarheid in plaats van ze als primaire content bron te gebruiken. 

Maak een vliegende start in 2022 en contact Wim, Edzard of Marc voor een gesprek over opmerkelijke, effectieve én onafhankelijke communicatie.

Deel dit artikel