Campagne Sensus

Sensus en cichoreitelers hebben een gezamenlijke ambitie het rendement van de cichoreiteelt te verhogen en daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse inulinecichoreiketen te versterken. De doelstelling is 10 ton inuline per hectare cichorei in 2023.

ReMarkAble communicatie ontwikkelde voor en samen met Sensus de campagne kick-off. Deze bevatte de volgende onderdelen:

  • Ontwikkeling en opmaak beeldmateriaal Sensus Inuline boekje met aanleiding en invulling van het rendementsprogramma en teeltmonitor Cimone®
  • Taarten actie voor cichorei telers en stakeholders, inclusief ontwerp bedrukking en projectmanagement voor het afleveren van de taarten bij de telers en cichorei agenten
  • Illustraties ontwerpen en uitvoeren
  • Ontwikkeling en projectmanagement van het Sensus cichorei taartmes
  • Ontwikkeling beeldmerk en opmaak Cimone® cichoreiteeltmonitor
  • Ontwikkeling campagne beurswand

ReMarkAble communicatie verzorgde de ontwikkeling, uitvoering, projectmanagement en budgetbewaking voor deze Kick-off.

Deel dit artikel