Eline_Functioneel_Sociaal_Emotioneel-nieuws

Boeren, Burgers én Business in beweging

Verandering als constante factor
De Nederlandse land- en tuinbouw is op drift. Niet eerder kwam de onrust onder agrariërs over het toekomstperspectief zo duidelijk tot uiting als afgelopen jaar. Duizenden trekkers togen naar Den Haag, Provinciehuizen en Waterschapkantoren om de onvrede kenbaar te maken. Er werden kleine succesjes geboekt, vergaande boer-onvriendelijke beslissingen werden uitgesteld, voorgenomen beleid heroverwogen. Dat klinkt mooi, maar de onzekerheid blijft. Een belangrijke opsteker voor boeren is de sympathie die ze genieten onder burgers. Er is (vooralsnog) veel begrip voor de demonstraties.

Van functionele naar sociale, emotionele communicatie
Wat leert het afgelopen jaar ons als het gaat om communicatie met agrariërs? Lees meer op: https://remarkable.nl/blog/boeren-burgers-en-business-in-beweging/

Deel dit artikel