BE GOOD, TELL IT, GET PERSONAL, SELL IT

Kringloop communicatie

2021 is een turbulent jaar voor ReMarkAble. 26 februari vierde het communicatiebureau uit koekstad Deventer haar 25-jarig jubileum. Spijtig genoeg kon dit niet uitbundig worden gevierd als gevolg van coronarestricties. Amper een maand later, op woensdag 17 maart, ging het dak er toch spreekwoordelijk af aan de Groningerstraat 21 toen BBB (BoerBurgerBeweging) haar entree maakte als politieke partij in de Tweede Kamer in Den Haag. Twee vennoten van ReMarkAble, secretaris Wim Groot Koerkamp (55) en penningmeester Henk Vermeer (54), hadden hierin een belangrijk aandeel. 18 april, een maand na de verkiezingswinst werd Wim, oprichter van ReMarkAble, geconfronteerd met het plotselinge overlijden van zijn broer Erik, melkveehouder in Schalkhaar. Een emotionele periode volgde, waarin het familiebedrijf en ReMarkAble om voorrang streden.

Wim: ‘Toegegeven: dat is een korte tijd wel een beetje te veel van het goede of kwade, net hoe je het wilt bekijken. De dood van mijn broer op 57-jarige leeftijd deed me beseffen hoe relatief het leven is. Natuurlijk volg je als individu je dromen en ambities; iets waarin we met ReMarkAble en BBB buitengewoon goed in zijn geslaagd. Het abrupte overlijden van Erik maakt daarentegen duidelijk dat je iedere dag moet koesteren en vooral ook moet genieten van het hier en nu. Ieder einde betekent ook een nieuw begin. Mijn broer René neemt samen met zijn zoon Luuk het stokje over, waardoor het familiebedrijf op een gezonde wijze kan worden voortgezet en ik me weer kan focussen op ReMarkAble.’

In haar 25-jarig bestaan is ReMarkAble gegroeid tot een full service communicatiebedrijf met twaalf enthousiaste en deskundige medewerkers. ‘De wereld verandert in een hoog tempo. Globalisering en nieuwe communicatietechnieken hebben een enorme impact op de wijze waarop consumenten en bedrijven informatie tot zich nemen. De kracht van ReMarkAble is dat we telkens op tijd hebben geanticipeerd op nieuwe communicatiebehoeften van onze klanten in de agro- en foodsector. Websites, E-commerce en social media deden hun intrede. Onze dienstverlening sluit hier al ruim 25 jaar naadloos op aan.’

Marketing Automation
In 2017 zette ReMarkAble met de introductie van marketing automation een volgende opmerkelijke stap. ‘Marketing automation stelt onze klanten in staat om via een automatische workflow de respons van promotionele activiteiten op individueel niveau in kaart te brengen. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Simpel gezegd weten we precies wie op welke promotie reageert. Dus we weten niet alleen hoeveel mensen acties van onze klanten weten te waarderen, maar ook wie; op persoonsniveau. Voor onze klanten is dit een prachtig hulpmiddel, want ze kunnen direct aan de slag met zogenaamde ‘leads’ die dit systeem doorlopend levert. Door het aanbieden van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste persoon is de kans op een succesvol verkoopgesprek het grootst,’ aldus Wim.   

Arbeidsmarktcommunicatie
Inmiddels maken pakweg 40 klanten gebruik van Marketing Automation en groeit het aantal abonnees gestaag. Wim: ‘Dit brengt ons bij een volgende stap in een succesvolle communicatiecyclus: arbeidscommunicatie. Het is mooi om als communicatiebureau tastbare leads te leveren; dat je ziet dat de gekozen communicatiestrategie werkt.

Het omzetten van leads naar verkoop is echter niet vanzelfsprekend voor veel adviseurs, teeltbegeleiders en vertegenwoordigers. Jonge agrarische ondernemers stellen andere eisen aan hun adviseurs. We constateerden dat veel adviseurs moeite hebben de leads op waarde te schatten en effectief in te zetten in het klantcontact. Daarom breiden we ons team met ingang van 1 juli a.s. uit met een arbeidsmarkt communicatiespecialist. ReMarkAble is daarmee in staat verkopers en adviseurs te trainen, c.q. te begeleiden in het optimaliseren van het salesproces. Ook kijken we uitdrukkelijk naar de werving van gekwalificeerd personeel. De vergrijzing van de agrarische beroepsbevolking zien we ook terug in de periferie. Vooral bij het werven van zwaardere functies zijn bedrijven veel geld kwijt aan headhunters. ReMarkAble is van mening dat er slimmere en goedkopere technieken zijn om de juiste mensen te werven. Onze relaties zullen hierover komende zomer nader worden geïnformeerd.’

Niets is onmogelijk
’25 jaar ReMarkAble leert dat niets onmogelijk is. Oude natuurwetten doen hierbij opgeld, zoals: ‘Wat niet groeit, gaat dood,’ en ‘Je bent nooit te oud om te leren.’  ReMarkAble blijft zichzelf voortdurend uitdagen, durft ambitieuze doelen te stellen, vergelijkbaar met het succes van BBB. Met BBB is de stem van en voor het platteland permanent vertegenwoordigd in Den Haag. Een verademing voor miljoenen plattelandbewoners, die de voortdurende negatieve framing over het platteland en de agrarische sector in het bijzonder de neusgaten uitkomt. Nederland bevindt zich een van de vruchtbaarste delta’s van de wereld. Als geen ander land ter wereld kunnen we hier het beste en gezondste voedsel maken. We hebben deze voedselmakers keihard nodig om de groeiende wereldpopulatie te voeden. We doen dit met oog voor milieu en dier op een leefbaar platteland, waarbij mensen elkaar kennen en helpen. Kringlooplandbouw is niet nieuw; het bestaat al sinds mensenheugenis. Boeren, vissers en tuinders zijn rentmeesters van moeder aarde.’

Wim besluit: ‘Met de aanvulling van arbeidsmarktcommunicatie is de Circle of Life voor ReMarkAble rond. Vier pijlers zijn de basis onder een succesvolle communicatie van al onze klanten: strategisch advies (BE GOOD), creatie (TELL IT), leadgeneratie (GET PERSONAL) en training (SELL IT).’

Deel dit artikel