Contacten importeren

Ga als volgt te werk om contactpersonen te importeren via het importhulpprogramma:

1.   Zorg dat in het te importeren bestand de velden corresponderen met SharpSpring velden, dus Firstname en Lastname in separate velden en Straatnaam en huisnummer samen in een enkel veld. Voeg ook de kolom ‘Is unsubscribed’ toe, met als alle contacten mogen worden aangeschreven een 0 toegevoegd. Of 1, als het contact wel moet worden geimporteerd, maar niet mag worden aangeschreven.
2.   Sla het bestand op als .csv bestand.
3.   Klik in de bovenste werkbalk van SharpSpring op
Contacten > Import.
4.   Kies het scheidingsteken van het .csv bestand. Doorgaans punt,comma (;).
5.   Klik op Kies een bestand.
6.   Selecteer het .CSV-bestand om te importeren.
7.   Klik op CSV-bestand uploaden.
8.   Selecteer op de pagina Contactpersonen importeren onder Lijstinstellingen de optie Nieuwe lijst of Bestaande lijst gebruiken.
9.   Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het lijsttype in het tekstvak Lijstnaam:
• Nieuwe lijsten: voer een naam in voor de lijst.
• Bestaande lijsten: voer de naam van de gewenste bestaande lijst in om contacten toe te voegen.
10.   Hoe moeten we duplicaten verwerken? vervolgkeuzemenu, maak een keuze uit de volgende opties:
• Niet bijwerken: dubbele velden en informatie worden niet bijgewerkt.
• Alleen nieuw bijwerken: voegt informatie uit een nieuwe kolom toe.
• Update nieuw en bestaand: werkt alle velden en informatie in de record bij.
11.   Selecteer in de vervolgkeuzelijst Niet-toegewezen leads importeren in lijst als … een van de volgende:
• Open
• Niet-gekwalificeerde leads
• Klanten
• Contactpersonen
12.   Optioneel, doe het volgende:
• Klik op Bestaande leadstatus overschrijven? checkbox.
• Selecteer de gewenste status in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt
13.   Optioneel, doe het volgende:
• Klik op de opdracht Wijs aan een campagne? checkbox.
• Selecteer de gewenste campagne in het vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven.
14.   Optioneel, doe het volgende:
• Klik op de leads toewijzen aan een bepaalde gebruiker? checkbox.
• Selecteer de gewenste gebruiker in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.
15.   Koppel de contactvelden in de .csv. aan de velden in SharpSpring
16.   Klik importeren
17.   Check of de juiste informatie in de velden staat
18.   Typ BEVESTIGEN
19.   Bevestig dat afmeldingen goed zijn geregistreerd en het bestand niet is gekocht of gehuurd.
20.   Klik importeren