Nieuwsbrieven

Door het verzenden van nieuwsbrieven (digitaal of postaal) houdt u het contact met de klant warm. U etaleert kennis, ervaring en professionaliteit, welke als het ijzer heet is omgezet kan worden in verkoop. ReMarkAble kan bogen op tientallen jaren communicatie ervaring in de agrarische sector en voelt haarfijn aan wat u wilt zeggen en waar de voordelen van uw product voor de klant liggen. Onze tekstschrijvers hebben een agrarische achtergrond en kunnen voor de nodige prikkelende verdieping in de tekst en visualisatie zorgdragen.