De gelijkenis tussen precisielandbouw en marketing automatisering

Precisielandbouw is hot. De ontwikkelingen op het gebied van mechanisatie, positionering, sensoren, automatisering en robotisering zitten in een stroomversnelling, aangewakkerd door de maatschappelijke roep naar duurzaamheid. Zo biedt precisielandbouw veel mogelijkheden voor land- en tuinbouwers en loonwerkers. Maar ook voor toeleveranciers en afnemers in agri- en hortibusiness. 

Bij precisielandbouw krijgen planten (en dieren), met behulp van bovengenoemde technologieën, exact de behandeling die ze nodig hebben. Bij klassieke landbouw wordt de toediening van o.a. meststoffen en gewasbescherming per perceel bepaald, terwijl bij precisielandbouw dit per plant of op de vierkante meter wordt bepaald. Zo kan de productie worden geoptimaliseerd en worden verduurzaamd.

Marketing automatisering is ook populair in de agribusiness. De tijd van ‘schieten met hagel’ is voorbij. Agrarische toeleveranciers willen weten wat hun communicatie-inspanningen echt bijdragen en willen werken met kwalitatieve leads. Ze willen ‘More with Less’ bereiken, zoals met precisielandbouw. Door middel van marketingautomatisering kan elke klant of prospect (= zaad/plant) precies de informatie (meststof/gewasbeschermingsmiddel) ontvangen die hij/zij nodig heeft en kan deze met precisie worden behandeld, tot het juiste moment van oogsten (= verkoop). Marketing automatisering = Precisie marketing!

Deel dit blog