Boeren, Burgers én Business in beweging

ReMarkAble_Blog_Uitgelichte-Afbeelding_Eline_FSE

Verandering als constante factor
De Nederlandse land- en tuinbouw is op drift. Niet eerder kwam de onrust onder agrariërs over het toekomstperspectief zo duidelijk tot uiting als afgelopen jaar. Duizenden trekkers togen naar Den Haag, Provinciehuizen en Waterschapkantoren om de onvrede kenbaar te maken. Er werden kleine succesjes geboekt, vergaande boer-onvriendelijke beslissingen werden uitgesteld, voorgenomen beleid heroverwogen. Dat klinkt mooi, maar de onzekerheid blijft. Een belangrijke opsteker voor boeren is de sympathie die ze genieten onder burgers. Er is (vooralsnog) veel begrip voor de demonstraties.

Van functionele naar sociale, emotionele communicatie
Wat leert het afgelopen jaar ons als het gaat om communicatie met agrariërs? 2019 maakt onomstotelijk duidelijk dat boeren de waardering missen voor hun werk. Ze hebben hun buik vol van de jarenlange negatieve framing. Veilig en gezond voedsel wordt door burgers als vanzelfsprekend ervaren, terwijl dit allesbehalve het geval is. Boeren zijn geen gifmengers of dierenbeulen. Boeren zorgen voor het beheer en onderhoud van de natuur en de leefbaarheid op het platteland. Het onbegrip is groot en maakt veel emoties los.

Haaks op deze sociale en emotionele beleving; boeren als een ‘way of life’, staat de wijze waarop toeleveranciers en afnemers met boeren communiceren. Nagenoeg alle communicatie is gericht op functionaliteit: techniek, capaciteit, rendement. Belangrijk, zeker, maar het zijn niet de enige argumenten waarvoor boeren en tuinders op voorhand warmlopen.

Boeren, Burgers én Business in beweging
Zakendoen met boeren is bovenal mensenwerk; échte, pure mensen. Mensen die onderdeel uitmaken van een groot sociaal netwerk; gedreven, passioneel en emotioneel. ReMarkAble kent de boeren en tuinders door en door; al bijna 24 jaar. Niet alleen als ondernemer, maar bovenal als mens. Mensen die gewaardeerd willen worden voor hetgeen ze vol overgave doen en de belangrijke rol die ze in hun omgeving innemen.

Leveranciers en afnemers doen er verstandig aan deze sociale en emotionele aspecten, naast de functionele eigenschappen van hun producten of dienstverlening, mee te laten wegen in de communicatie. Natuurlijk kunt u functioneel gebruik maken van al onze ReMarkAble diensten. Iedere denkbare communicatie-activiteit kunt u zorgeloos aan ons toevertrouwen: advertenties, websites, nieuwsbrieven, buitenreclame, standbouw, video, marketing automation.

Het verschil maken we door u te ontzorgen, waardoor u meer tijd aan andere aspecten van uw bedrijfsvoering en uw personeel kunt besteden. Uw bedrijf wordt door onze ondersteuning gezien als innovatief en vooruitstrevend. Uw producten of diensten worden opgemerkt en maken het verschil door naast functionele aspecten ook te appelleren aan sociale en emotionele motieven. Bovendien maakt ReMarkAble met marketing automation uw inspanningen meetbaar en geeft u een gevoel ‘in control’ te zijn.

Samengevat: ReMarkAble beantwoordt naast haar functie als communicatiebureau ook aan uw sociale en emotionele behoefte als klant. ReMarkAble verbindt vanuit onze drijfveren BE GOOD, TELL IT and GET PERSONAL. Functioneel, sociaal en emotioneel; voor Boeren, voor Burgers, voor Business.

Beweeg met ons mee en maak echt verbinding met uw doelgroep in 2020!