Nijsen company

Wat hebben we gedaan?

Website | Huisstijl | Drieslagfolder | Beursstand | Bieretiketten

Nijsen_Website_Mockup

Nijsen company Website

Op de website www.nijsen.co spreekt Nijsen niet alleen varkens- en pluimveehouders aan, maar zoekt de mengvoederfabrikant ook actief het contact met de voedingsindustrie, ketenpartners, horeca, retail én NGO’s. Scepsis van varkens- en pluimveehouders verdwijnt als sneeuw voor de zon. Als veehouders dragen ze actief bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, terwijl hun bedrijfsresultaten dankzij het energierijke voer verbeteren. Veehouders hervinden zo hun passie, hun trots. Nijsen is daarmee in alle opzichten ‘nijs to meet!’

Nijsen company

Mengvoederfabrikant Nijsen, gevestigd in het Limburgse Veulen, verwerkt levensmiddelen zoals brood, koek, snoep en vlaai tot unieke, circulaire (varkens)voeders. De unieke Food-For-Feed® grondstoffen van Nijsen maken het verschil in rendement én duurzaamheid voor alle partijen in de keten. Nijsen maakt verbinding tussen de voedingsindustrie, agrariërs, verwerkers, retailers en NGO’s: nijs to meet you!

 

Nijsen company Huisstijl

De cirkelvorm in het logo van Nijsen staat symbool voor de kringlooplandbouw waarin de veevoederfabrikant een onmiskenbare rol speelt. Het ‘nijs’ (afgeleid van het Engelse nice, wat mooi, leuk, fijn, prettig betekent) lacht je tegemoet. Het benadrukt de verbinding tussen Nijsen en zijn partners: nijs to meet! De kenmerkende ronde vormen en rode kleur komen overal in de huisstijl van Nijs terug: in de visitekaartjes, de visiedocumenten, het briefpapier, de website, de verschillende reclame-uitingen en ga zo maar door.

Nijsen_Huisstijl_Mockup
Nijsen_Drieslagfolder_Mockup

Nijsen company Drieslagfolder

Met Forti Go, de totale biggenaanpak van Nijsen, geven varkenshouders hun biggen een gezonde start. Deze drieslagfolder laat in woord en beeld zien wat Forti Go is en hoe het product werkt. Het geeft varkenshouders inzicht en handvatten voor de biggenopfok. Nijs to feed!

Nijsen company Beursstand

De beursstand van Nijsen is de eyecatcher op iedere beurs. Nijs to meet!

Nijsen_Beurswand_Mockup
Nijsen_Biertjes_Mockup

Nijsen company Bieretiketten

Brood Blond is gebrouwen met grondstoffen van Nijsen company met een volle smaak en een frivool gevoel van snoepjes. Maximaal hergebruik dus om een smakelijk bier te brouwen. Brood Blond is een reünie; de twee granen die samen op het veld stonden, maar gescheiden zijn bij de oogst. Eén werd verwerkt tot brood, de ander tot mout. In deze fles weer verenigd tot een smakelijke compositie!

Winternoot is een winters bier gebrouwen met producten uit de circulaire grondstoffenstroom van Nijsen company met een volle smaak en een warm gevoel van kruidnoten. Met liefde vervaardigd uit graan dat tot kruidnoten en mout is verwerkt en weer smaakvol samenkomt in deze fles.