Opmerkelijk bloggen

ReMarkAble neemt geen blad voor de mond. Ieder mens, ieder bedrijf, ieder product is uniek en het waard om gehoord en gezien te worden. Op deze pagina vindt u een collectie persoonlijke berichten van de vennoten van ReMarkAble. Lees wat Edzard, Wim en Marc inspireert, welke trends we herkennen en hoe we met nieuwe inzichten uw bedrijf verder brengen in een dynamische tijd, waarin ontwikkelingen zich in een steeds hoger tempo lijken op te volgen.