ABZ Diervoeding is met een productie van ruim 620.000 ton een landelijke speler op het gebied van diervoeding voor pluimvee, varkens en herkauwers. Met kwaliteitsvoeders, betrokkenheid en jarenlange expertise van hun vakmensen, streeft ABZ naar betere financiële en technische resultaten van hun veehouders. ReMarkAble gaf de productleaflets voor biologische diervoeders een update.

Lees meer

NIJBORG AGRI is gespecialiseerd leverancier van silo’s, vijzels, voederinstallaties en stalinrichtingen. Als onderdeel van de NIJBORG GROEP heeft NIJBORG AGRI sinds 1982 een trouwe klantenkring in binnen- en buitenland opgebouwd. ReMarkAble vernieuwde de volledige huisstijl van NIJBORG AGRI, ontwikkelde een nieuwe website (https://nijborgagri.nl/) en maakte o.a. e-mailnieuwsbrieven, banners en advertenties.

Lees meer

DSD Stalinrichting kenmerkt zich door diervriendelijkheid, arbeidsbesparing en duurzaamheid. DSD doét wat ze zegt en kan dankzij haar locaties in Dokkum en Drachten snel en flexibel anticiperen op wensen van melkveehouders. Snel, concurrerend, direct, zonder communicatieruis. Een aanpak die naadloos aansluit op de no-nonsense werkwijze van ReMarkAble. ReMarkAble verzorgt multidisciplinair de communicatie voor DSD Stalinrichting:…

Lees meer

VIAS is de Vereniging voor Informatici werkzaam in de landbouw, voeding en groene ruimte. De vereniging wil een informatiebron en ontmoetingsplatform zijn voor ICT’ers en ICT-gebruikers. Toepassingen nemen hierbij een belangrijkere plaats in dan de technologie. VIAS opereert zodoende op het raakvlak van Informatie & Communicatie Technologie (ICT) met de agrarische sector. We ontworpen een…

Lees meer

CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- en verkoopvereniging in het zuiden en westen van Nederland. CZAV stelt haar leden in staat om hun ambities waar te maken, door een meerwaarde te leveren voor hun bedrijfsrendement. ReMarkAble produceerde meerdere jaarverslagen waarin de huisstijl van A-Z is doorgevoerd in zowel het ontwerp als in…

Lees meer

De mogelijkheden van propaangas voor de agrarische sector zijn talrijk: verwarming van stalgebouwen en kassen, onkruid wegbranden, drogen van gewassen, etc. Primagaz is geworteld in de land- en tuinbouw. Iedere land- en tuinbouwer kan profiteren van de kennis van de sector en veelzijdigheid van de propaangasoplossingen van Primagaz. ReMarkAble verzorgde voor Primagaz de campagne ‘Energiebron…

Lees meer

Combest, from manure to energy. Combest mestverbrandingslijn is een unieke en rendabele oplossing voor de pluimveesector. Alle mest van de vleeskuikens kan worden verwerkt op het eigen bedrijf. Voor het verwarmen van pluimveestallen wordt vaak gas- of houtverbranding gebruikt. Pluimveehouders met vleeskuikens kunnen hier hun eigen pluimveemest voor gebruiken. Meer informatie: www.combest.nl ReMarkAble ondersteunde Combest bij…

Lees meer

TIM is het logische vervolg op de samenwerking op het gebied van branchegericht onderwijs tussen Aeres Tech en Fedecom Academy sinds januari 2017. TIM is het nieuwe onderwijsplatform van Fedecom Academy, Friesland College, Aventus en Aeres Tech en staat voor: Talent & Technologie Innovatie & ICT Mobiliteit & Mechanisatie Voor TIM ontworp ReMarkAble de omslagen…

Lees meer

Sinds 5 februari 2018 kunnen plantaardige telers in Noordoost-Nederland voor meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaaigoed terecht bij Agriant. Agriant is een nieuwe bedrijfsnaam, als uitvloeisel van een overname door CZAV van de ForFarmers vestiging in Emmen. Een naam die uiteraard gesetteld dient te worden.

Lees meer

Sinds 5 februari 2018 kunnen plantaardige telers in Noordoost-Nederland voor meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaaigoed terecht bij Agriant. Agriant is een nieuwe bedrijfsnaam, als uitvloeisel van een overname door CZAV van de ForFarmers vestiging in Emmen. Een naam die uiteraard gesetteld dient te worden.

Lees meer