Klikbare afbeeldingslinks toevoegen aan e-mails

Ga als volgt te werk om een ??klikbare koppeling toe te voegen aan een afbeelding in e-mails:

  • Klik in de bovenste werkbalk van SharpSpring op Content > E-mails.
  • Maak of bewerk een e-mail.
  • Klik in de inhoudeditor op de afbeelding die moet worden gekoppeld.
  • Klik in de menubalk van Inhoudseditor op + Plus > Link.
  • Voer in het weergegeven pop-upvenster de URL in voor de afbeelding waarnaar u wilt linken.
  • Voeg eventueel een afbeeldingtitel toe.
  • Selecteer Nieuw venster voor doel.
  • Klik OK.
  • Klik op Opslaan.