Gegevens exporteren van ingevulde formulieren

Formulier exporteren

Formulier- en leadgegevens kunnen worden geëxporteerd en gedownload voor verder gebruik.

Ga als volgt te werk om geëxporteerde formulier- en leadgegevens te downloaden:

  • Klik in de bovenste werkbalk van SharpSpring op
    Content –> Formulieren.
  • Selecteer een formulier.
  • Selecteer de betreffende periode.
  • Klik in het gedeelte Leads op Exporteren.
  • Klik op de link Export Manager die wordt weergegeven.
  • Klik op het geëxporteerde bestand.
  • Het bestand wordt gedownload als .csv. Zet dit over naar Excel voor verdere bewerking.