Social Media

Facebook is een perfect kanaal voor opmerkelijke communicatie met boeren en tuinders. Veel bedrijven in de agrarische sector onderschatten echter de kracht van Social Media, waarbij niet zelden sprake is van ‘koudwatervrees’. Hierbij worden negatieve effecten van Social Media benadrukt, zoals bijvoorbeeld een negatieve klantreactie. Tegenover een mogelijke negatieve klantreactie (in feite een manier om aandacht te krijgen van de leverancier en dus ook positief kan worden opgevat) staan echter legio succesverhalen, waarbij bedrijven dankzij Facebook een boost geven aan hun producten, evenementen én omzet.