Email Marketing

Het inzetten van elektronische mailberichten heeft dankzij de lage verzendkosten een enorme vlucht genomen. Het gevolg is dat ontvangers steeds selectiever worden in welke mail ze wel en ook vooral ook niet lezen. ReMarkAble zorgt ervoor dat uw mailberichten wél opvallen in de stortvloed van informatie. Door het inrichten van een content kalender bepalen we samen welke onderwerpen op welk moment interessant zijn voor uw doelgroepen. Door het verzenden van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste persoon wordt uw communicatie effectief. Monitoring in het Marketing Automation systeem maakt de follow-up tot een feest!