Waar zijn de heroes?

Heroes

We leven in een dynamische tijd. Enerzijds worden we beperkt in onze bewegingsvrijheid als gevolg van de coronapandemie; anderzijds zijn de expansiemogelijkheden dankzij de immer voortschrijdende technologie onbeperkt.

Onwillekeurig creëert dit een tweedeling in de maatschappij; een groep die gebukt gaat onder de restricties en daar niet bepaald vrolijker van wordt en een groep mensen die juist nieuwe mogelijkheden en kansen zien: de ras optimisten, de ondernemers.

Eenzelfde analyse is van toepassing op de agrarische sector. Ja, de uitdagingen zijn groot. De maatschappelijke druk immens. Stikstof, dierenwelzijn en gewasbescherming zijn hot topics. Agrarische ondernemers zijn geneigd tot defensief reageren of erger: steken hun kop in het zand.

Er is echter ook een categorie ondernemers die ‘de nieuwe wereld’ met open armen tegemoet treedt; nieuwe afzetkanalen, nieuwe formules opzet. Dergelijke stappen vergen visie en moed. Duidelijk is dat niet iedere agrariër een eigen verkoopkanaal kan opstarten; timing en benchmarking zijn onontbeerlijk.

De vraag rijst in hoeverre agrarische ondernemers dezelfde visie en moed aantreffen bij hun leveranciers en afnemers. Durven ze mee te gaan in een snel veranderende wereld? Durven ze zich uit te spreken? Bedrijven die zich bewust zijn van een nieuw speelveld en actief de verbinding met de maatschappij – de burger – zoeken, willen tegelijk niet vervreemden van hun agrarische achterban.

Nijsen company in het Limburgse Veulen is een bedrijf dat deze balans prima heeft gevonden. Nijsen verwerkt nevenproducten uit de levensmiddelenindustrie tot unieke Food-For-Feed grondstoffen voor varkens en kippen (Kipster). Hiermee draagt het bedrijf actief bij aan de gewenste kringlooplandbouw. Varkens en kippen zijn hierbij dé bondgenoten om reststromen uit de industrie, retail en horeca duurzaam te verwerken.

Op haar website www.nijsen.co spreekt Nijsen niet alleen varkens- en pluimveehouders aan, maar zoekt ze ook actief het contact met de voedingsindustrie, ketenpartners, horeca, retail én NGO’s. Scepsis van varkens- en pluimveehouders verdwijnt als sneeuw voor de zon. Als veehouder dragen ze actief bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, terwijl hun bedrijfsresultaten dankzij het energierijke voer verbeteren. Veehouders hervinden zo hun passie, hun trots. Nijsen is daarmee in alle opzichten ‘nijs to meet!’

ReMarkAble communicatie (www.remarkable.nl) helpt bedrijven in de agri-business om een ‘hero’ te worden; door opgemerkt te worden en consequent vast te houden aan een uitgesproken missie, meerwaarde bieden voor alle betrokkenen: BE GOOD, TELL IT, GET PERSONAL, SELL IT. Bent u ook een hero?